Rodo

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1. Administratorem danych osobowych jest Notariusz Ola Mroczkowska
2. Siedziba administratora danych osobowych mieści się pod adresem: 97-400 Bełchatów, ulica Kościuszki 17
3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz.U.2017.0.2291) oraz art. 6 lit. e Rozporządzenia. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących czynności jest konieczne i prawnie wymagane. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji czynności notarialnych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych. Może Pani/Pan je poprawiać, aktualizować. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
7. Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.

Klauzula RODO

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
1. Administratorem danych osobowych jest Notariusz Ola Mroczkowska
2. Siedziba administratora danych osobowych mieści się pod adresem: 97-400 Bełchatów, ulica Kościuszki 17
3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz.U.2017.0.2291) oraz art.
6 lit. e Rozporządzenia. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących czynności jest konieczne i prawnie wymagane. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji czynności notarialnych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych. Może Pani/Pan je poprawiać, aktualizować. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
7. Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.
 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Z tych plików cookie pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również zrezygnować z tych plików cookie. Ale rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może mieć wpływ na wygodę przeglądania.