O nas

Kancelaria Notarialna znajduje się w centrum Bełchatowa, przy ulicy Kościuszki nr 17, na pierwszym piętrze budynku wyposażonego w windę, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Pocztowego oraz Urzędu Gminy Bełchatów. W pobliżu budynku zlokalizowany jest ogólnodostępny i bezpłatny parking.

Notariusz Ola Mroczkowska jest powołana do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne, jak również jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Kancelaria Notarialna - Oferuje

  • akty notarialne
  • akty poświadczenia dziedziczenia
  • testamenty
  • poświadczenia
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków
  • ustanowienia służebności gruntowych